NHÓM SẢN PHẨM CÁ KHÔ

Khô sặc đồng Cà Mau

280.000₫

Khô lóc thiên nhiên

320.000₫

Khô sặc bổi Cà Mau

320.000₫

Khô lóc nuôi

160.000₫

Sản phẩm đã xem